# عشق

به فدای چشم مستت

به نام او     همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی                                                               چه زیان تو را که من هم، برسم به آرزویی   به ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 17 بازدید

عشق واقعی

به نام او   برای کسی که دوستش داری از غرورت بگذر                                                           نه برای غرورت از کسی که دوستش داری     چندین سال پیش،دختری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید