# عاشقانه

به فدای چشم مستت

به نام او     همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی                                                               چه زیان تو را که من هم، برسم به آرزویی   به ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 102 بازدید