# حرفهای_خدا

گفتگو با خدا

به نام او   خواب دیدم              در خواب با خدا گفتگویی داشتم.                                                                   خدا گفت:                                پس می خواهی با من گفتگو کنی؟  گفتم: اگر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 95 بازدید